مشاوره تحصیلی

یکی از مهمترین عوامل در دستیابی به اهداف تعیین شده در دوران تحصیل ، بهره مندی از مشاوره ی تخصصی تحصیلی می باشد. از عوامل موفقیت در آزمون YÖS می توان به برنامه ریزی متناسب با توانایی های داوطلب و برخورداری از پشتیبانی تحصیلی اشاره نمود. مشاوره ی تحصیلی از لحظه ی ثبت نام داوطلب در دوره های آمادگی آزمون YÖS آغاز و تا مرحله ی انتخاب رشته و اخذ پذیرش از دانشگاه مورد نظر ادامه می یابد. مشاورین موسسه با ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه ی روش های مطالعه ، زمان مطالعه ، مدیریت زمان ، تکنیک های تست زنی ، انگیزش تحصیلی و تحلیل آزمون و نحوه ی استفاده ی بهینه از منابع مطالعاتی بستر لازم برای آمادگی بیشتر داوطلب جهت شرکت در آزمون YÖS و کسب نتیجه ی ایده آل را فراهم نموده و پس از آزمون بر اساس نتیجه ی کسب شده از سوی داوطلب ، مشاوره ی تحصیلی وارد فاز تخصصی انتخاب رشته می شود. نظر به اینکه انتخاب رشته یکی از حساس ترین مراحل آزمون ورودی دانشگاه ها می باشد و عواملی از قبیل تحلیل صحیح علاقه و استعداد داوطلب ، ظرفیت پذیرش رشته ی مورد نظر در دانشگاه مطلوب در این امر تاثیر گذار می باشند لذا مشاورین موسسه با بهره گیری از تجربیات سال های گذشته مشاوره ی لازم را به داوطلبین عزیز جهت انتخاب رشته ی صحیح و اخذ پذیرش از دانشگاه های ترکیه ارائه نموده و تا کسب نتیجه ی مطلوب گام به گام با دانش آموزان حرکت می نمایند.


پشتیبانیتحصیلی